Adana EYT ve Emekliler Derneğinin düzenlediği kapalı solon topantsı EYT-EF Genel Başkanı Arzu Lastikçi'nin konuşmasıyla başladı. Lastikçi konuşmasında Adan EYT ve Emekliler Derneği Başkanı Uğur Altuntaş ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. 

Arzu Lastikçi'nin konuşması ise şu şekildedir; 

"Hoşgeldiniz Alınteri ve Emeğin Sembolleri, Hoşgeldiniz Buram buram Ekmek kokan Nasırlı ellerin sahipleri. Hoşgeldiniz Haksızlıklara Boyun eğmeyen Cesur Yüreklileri.Selam olsun hepinize. Nerede bir mağdur mazlum varsa Bin Selam Olsun.

Saygıdeğer Misafirler,

Saygıdeğer Hazirun ve Basın Mensupları

Ülkenin Mihenk Taşları, Kıymetli Emeklerin Sahibi EMEKÇİ VE EMEKLİ Dost ve Kardeşlerimiz

EYT  ve EMEKLİLER FEDERASYONUMUZ üyesi, ADANA EYT ve Emekliler Derneğimizin düzenlediği Salon toplantısına hoş geldiniz. 

2024 Yılının hediye edildiği Emekliler yılımız kutlu olsun.

Bu yılın, açlık ve sefaletin de yılı olmaması için mücadele ediyoruz.

Yokluk, yoksulluk, açlık ve sefaletle boğuşan, en temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan, yüksek enflasyon karşısında ezilen ve alım gücü hiç edilen, yüzyıla ve insanlık onurumuza yakışmayan ücretlere mahkum edilen, tenceresinde aş yerine dert kaynatan, ayakta ve hayatta kalmak için mücadele eden EMEKLİLERİZ.

Aynı zamanda Yıllarca ülkesine hizmet eden, emek sarf eden, katma değer yaratan, Devletine karşı görevlerini yerine getiren alınteri sahipleriyiz.

Emekliler son 20 yılda alım gücünde önemli kayıplar yaşadı, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı arttı. Emekli olmak zorlaştırıldı. Yeni eşitsizlik ve adaletsizlikler yaratıldı. Özellikle 2008 yılında kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik koşulları zorlaştırıldı ve emekli aylıkları düşürüldü.

İnsani yaşam şartlarına dahi sahip olamayan Emeklinin Ekonomik ve sosyal hayatı da YOK hükmüne getirildi.

Günümüz Emeklilik sisteminin bezdirici değil özendirici olması gerekir. 2008 yılında düşürülen aylık bağlanma oranları sebebiyle, Emekli maaşları yıllar içinde, sosyal yardım statüsüne çekildi.

Ülkemizde 8 milyon Emekli çalışıyor. Emeklilerin % 85 i 15 bin tl nin altında maaş alıyor. Maalesef geçim sağlanamadığı için emekli olsak da ölene kadar çalışmak zorunda bırakılıyoruz. İş hayatından çekilemedğimiz için de genç işsizlik oranı da artıyor. Memur emeklileri de çalışırken aldığı maaşın emekli olduğunda 3 te biri bağlandığı için 65 yaşına kadar emekli olmak istemiyor. Memur, işçi ve bağ kur emeklisi zor durumda ve can çekişiyor.

Yıllara göre Asgari Ücret ve Emekli aylıklarına baktığımız zaman

2001 yılı asgari ücret 105 TL

En düşük emekli aylığı 159 TL

2016 yılı asgari ücret 1.301 TL

En düşük emekli aylığı 1.265 TL

2024 yılı asgari ücret net 17.002 TL

En düşük Emekli aylığı 10.000 TL

TÜİK ‘in gerçekçi olmayan oranlarıyla verilen % 37. 57 lik enflasyon farkının yanı sıra verilen % 5  ve % 6.65 lik ek zamla Toplamda % 49.25 lik artış Emekliye çözüm ve çare olmamıştır.

Açlık sınırın 17 bin TL yi aştığı

Yoksulluk sınırın 50 bine dayandığı Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın Açıkladığı en düşük emekli maaşlarıyla, Taban aylık uygulaması sistemine devam edilmiş, Daha fazla yıl ve prime esas kazançla emekli olanlar arasında da gelir adaletsizliği yaratmıştır. Taban ücret ile Tamamlanan maaş arasındaki fark, Hazine Bakanlığından yardım olarak ödendiği için, yapılan yüzdelik zamlar taban aylık üzerine yansıyacağından, emeklinin maaşında herhangi bir artış olmayacaktır.

Ekonominin bugünkü sürecinin müsebbibi EMEKLİ değildir. Ortaya çıkan Bütçe açıklarının ya da tutturulamayan Ekonomik hedeflerin telafisi, hak ettiğimiz ücretler üzerinden tasarruf edilerek yapılamaz.

Emekli yük değildir, bedeli peşin ödenmiş haktır.

Verilen enflasyon farkı ve ek zamlar ile hayatını idame ettirmesi mümkün olmayan EMEKLİLER olarak;

• En düşük Emekli maaşının tamamlanan maaş olarak değil, Asgari ücretin % 30 fazlası ile 22.100 Tl kök maaş olmasını,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sisteminden gelir ve ödenek alan Tüm Dul, Yetim ve Emeklilerin Kök Maaşlarına 12 BİN TL SEYYANEN ZAM yapılmasını,

Kapsamlı bir intibak düzenlemesiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi,. 2000 yılı öncesi emekli olanlar için çıkarılan İntibak yasasının, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de çıkarılması,

Bugün maruz bırakıldığımız Yokluğun baş sebebi olan ve 2008 yılında % 30 lara düşürülen Aylık Bağlanma Oranlarının yeniden eski seviyelere çıkarılması,

Mutfak ve gıda yüksek enflasyonunda rakamların kontrol altına alınması,

Ülkenin gelişme hızından Emeklilere % 100 pay verilmesi,

Emeklilerden muayene ve ilaç katkı payının kaldırılması,

Konut sahibi olmayan Emeklilere TOKİ tarafından Sosyal Konut projelerinin hayata geçirilmesi,

Geçinemediği için halen daha iş hayatından çekilemeyen EMEKLİNİN, hak ettiği ücreti alması ve layık olduğu hayatı yaşaması için gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi, hediye edilen 2024 EMEKLİLER YILINI insanlık onurumuza yaraşır bir şekilde yaşayabilmeyi ve gereğini talep ediyoruz.

YEREL YÖNETİMLERDEN TALEBİMİZ

Her ilçede emeklilerin biraya geleceği lokal ya da tesislerin hayata geçirilmesi

Aldığı ücretlerle hayatını idame ettiremeyen en azından en düşük emekli maaş sahiplerine şartlara uyan emekliye nakit, yakacak ve gıda desteği verilmesi,

Su ve doğalgaz faturalarından vergi alınmaması ve indirim uygulanması,

65 yaş üzerine uygulanan ücretsiz ulaşım imkanının yanısıra 65 yaşa kadar olan emeklilere de indirimli ulaşım imkanının sağlanması talebimizdir.

Bizler seçim kaygısıyla ağzına bir parmak bal sürülecek insanlar değiliz. Geçim kaygısı taşıyan Emekçi ve Emeklileriz.

Eğer bizim soframızdan ekmeğimiz alınıyorsa, açlık sefalet ve çıkmaz sokaklara itiliyorsak, eğer insan gibi bir hayat süremiyorsak, yük görülüp değersizleşiyorsak,  anamızın ak sütü helal haklarımız haram ediliyorsa, biz bunun hesabını SANDIKTA sorarız Arkadaş. Milli iradenin sahipleri olarak 31 Martta Sandıkta konuşacağız. Bu bir tehdit değildir. Demokratik hakkımızdır.

YARIM KALAN EYT MESELESİ

EYT / 5000 PRİM BE KISMİ EMEKLİLİK

EYT mağduriyeti, 08 Eylül 99 tarihinde çıkarılan ve geriye aleyhimize doğru işletilen 4447 sayılı yasa ile başlamıştır. Emekli olmanın 2 şartı olan hizmet yılı ve prim gününe ilaveten 3. şart olan YAŞ haddi eklenerek mağdur edildik. “Yasalar, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir” ilkesi ihlal edilmiş, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mağduriyete imza atılmıştır.

Yıllarca insanüstü gayretlerle ve büyük bir kararlılıkla, sarf edilen tüm kötü söylemlere ve Seçim kaybetsem de yokum sözlerine rağmen, vazgeçmedik mücadelemizden.

Aylarca Meseleyi kökten çözeceğiz diyerek yapılan çalışmaların sonucu, 3 Mart 2023 tarihinde çıkarılan yasa ile sadece Yaş haddi kaldırıldı.

EYT meselesi sadece Yaş haddinden ibaret değildi. 99 öncesi tüm hakların verilmesi şarttı. Ancak 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarımız masada bırakıldı.  8 Eylül 99 öncesi işe başlama şartlarına göre SSK: kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl hizmet süresi ve 5000 prim günü, Dönemin Sayın bakanı Vedat BİLGİN tarafından söz verilmesine rağmen, hakkımız teslim edilmedi. Kademeli prim sistemi devam ettirildi.

KISMİ EMEKLİLİK

SSK lılar da 8 Eylül 99 a kadar ilk defa işe giren kadınlar prim gününü tamamlayamamışsa,

15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü

Kadınlar 50, erkekler 55 yaş

Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise 5400 günü

Kadınlar 50 yaş, erkekler 55 yaşı dolduranlara kısmi emeklilik hakkı veriliyordu.

08 Eylül 99 tarihinde çıkarılan yasa ile kadınlarda 58 yaş, erkeklerde kademeli olarak 60 yaşa çıkarıldı.

03 Mart 2023 tarihinde yayımlanan yasa ile kısmi emeklilikte 99 öncesine göre yaş skalası aşağı çekilmedi. İlk işe başlama şartlarına göre emekli olunamadı.

Sayın Çalışma Bakanının yaptığı açıklamalar üzere, prim günü eksik olan mağdurlar, emekli olacakları inancı ile yakınlarına çektirdiği banka kredileri ile Sosyal Güvenlik kurumuna giderek, doğum veya askerlik borçlanması ile primlerini tamamladılar. Açıklanan yasa içeriği ile sadece Yaş şartının kaldırılması ve 99 öncesi hakların tamamının iade edilmemesi sebebiyle, hem emekli olamadılar hem de gelirleri olmadığı için banka kredi borçlarını ödeyemez durumdalar.

Sayın Bakanın yaptığı açıklamalar, İcra makamıdır Ve bağlayıcıdır. Bizler, devletin kurumuna ve bu kuruma tabi olan Sayın Bakanın açıklamalarına inandık, güvendik. Yarım çıkarılan yasa ile üzerine yeni bir enkaz yıkılan Mağdurlar yaratıldı.

Yasalar Güvencemiz olmalı.

Mağduriyet üzerine mağduriyet ekleyen değil,  Vatandaşın derdini Şiar edinen,  dinleyen,  anlayan ve çözümünü sağlayacak yasaları hayata geçirerek, güvenceyi ve adaleti tesis eden Anlayış istiyoruz.

Yıllar sonra tozlu raflardan çözüm masasına alınan EYT sorunu kökten çözülmemiş, Verilen sözler tutulmamıştır.

Meselenin kökten çözümü, geriye bırakılan 5000 Prim ve Kısmi Emeklilik haklarımızın tarafımıza teslimi ile mümkün olacaktır..

Güzide Ülkenin işçi ve emekçileri olarak, HAKKIN sahibine KAYITSIZ ŞARTSIZ teslimini istiyoruz.

Ve bir an evvel masada bırakılan 5000 Prim ve Kısmi Emeklilik haklarımızın acilen yasalaştırılmasını ve gereğini talep ediyoruz.

En fazla primi ödeyen ve en az emekli maaşı alan Bağ- Kurlular

BAĞ-KUR kapsamı altında Bağkur tescil, bağkur prim eşitleme ve ihya  mağduriyetlerinin giderilerek, Emeklilik haklarının sağlanması hususunda gereğini talep ediyoruz.

ŞARTSIZ DOĞUM BOÇLANMASI

Doğum öncesi sigortalı olma şartının kaldırılmasını istiyoruz. Yurtdışı borçlanma için tanınan haklar, ülkemiz insanı için uygulanmıyor. Erkeklerin Askerlik borçlanması gibi Kadınların Doğum borçlanmasının da Şartsız uygulanması hususunda acilen düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.

Staj ve çıraklık hizmeti başlangıcının, sigortalılık başlangıç süresi olarak sayılmasını talep ediyoruz.

8 Eylül 99 sonrası, 2000 ve 2008 Yıllarında yapılan Emeklilik reformları ile 58-60 ve 65 yaş emeklilik sistemi ülkemiz şartlarına uygun olmadığından, mevcut sistemin Kökten bir reformla Adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi şart olmuştur.

MEZARDA EMEKLİLİK İSTEMİYORUZ.

EYT VE EMEKLİLER FEDERASYONU olarak Tüm SGK mağdurlarının sesi ve mücadelesi olmaya devam edeceğiz. Vizyonumuz ve misyonumuz gereği;

Varız. Biriz. Birlikteyiz ve her yerdeyiz. Mücadelemizden Asla ve Kata vazgeçniyoruz. Güçlerimizi birleştire birleştire kazanacağız. Ve herzamanki gibi diyoruz ki Vazgeçme EMEKLİ, Vazgeçme EYTLİ Vazgeçme EMEKÇİ Vazgeçme BAĞKURLU Zafer Vazgeçmeyenlerindir.

11-1

Bugün toplantımıza iştirak eden siz Değerli dostlarımıza, ayrıca organizasyon için emek veren Adana Başkanımız Sayın Uğur ALTUNTAŞ  ve Yönetim Kuruluna  teşekkür ediyor, en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Editör: Haber Merkezi