Emekli olmak için üç kural vardır. Bunlardan ilki ise; sigortalılık süresidir. Sigortalılık süresi kişi ilk çalışmaya başladığı tarihte başlar ve çalışsa da çalışmasa da işlemeye devam eder. İkinci kural ise; yaştır. Son kural olarak ise; prim gün sayısıdır. Yani kişinin çalıştığı gün sayısıdır. Askerlik borçlanması ile kişiler prim gün sayısı kazanabileceği gibi emekli olacağı tarihide öne çekebilirler.

Askerlik borçlanması ile erkek sigortalılar yedek subay okulundaki süreleri, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri borçlanabilmektedirler. Borçlanma talebinde bulunmak isteyenler Sosyal Güvenlik Merkezlerine askerlik durum belgesi ile müracaat ederek borçlanma işlemlerini yapabilirler. Emekli olabilmek için sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayan kişiler borçlanmayla eksik prim günlerini tamamlayabilirler. Askerlik borçlanması en fazla askerlik yapılan süre kadar borçlanılabilir. Kişi isterse ihtiyacı olan süre kadarda borçlanma talebinde bulunabilir. Örneğin; 18 ay askerlik yapıp kişi isterse kısmi olarak 3 ay borçlanma talebinde bulunabilmektedir.

Çalışma hayatına başlamadan askere giden bir kişi askerlik borçlanması yaparsa ilk kez sigortalı olduğu tarihi borçlanma süresi kadar geriye götürür. Fakat önce sigortalı olarak çalışıp daha sonra askerlik görevini yapan birinin talepte bulunacağı askerlik borçlanması sigortalılık başlangıcını geriye çekmeyerek, sadece prim ödeme gün sayısının artmasına katkı sağlayacaktır. Kişinin askerde olduğu sürece işvereni tarafından adına Sosyal Güvenlik Primi ödenmemiş olması gerekmektedir. Askerde olduğu dönemde kişin adına prim yatırıldığının tespiti halinde bu kişinin sigortaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iptal edilir. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek veya basit usulde vergi mükellefiyeti bulunanlar Bağ-Kur kapsamındadır. Bağ-Kur kapsamında iken askere giden kişiler prim ödemelerine devam edebilirler. Aynı zamanda herhangi bir ticari faaliyeti olmadan isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyenlerde askerlik süresi boyunca prim ödemelerine devam edebilirler. Askerde iken Bağ-Kur primi ödeyenler ayrıca askerlik sürelerini borçlanamazlar.

Askerlikten muaf olanlar ise askerlik görevini yerine getiremediklerinden dolayı borçlanma yapmaları mümkün değildir.

Askerlik borçlanma tutarları asgari ücrete göre belirlenmekte olup, her yıl asgari ücrete yapılan zamla birlikte borçlanma tutarı da değişmektedir.

Askerlik borçlanması yapmadan önce sigortalıların, yapacak oldukları borçlanmanın emekliliklerine nasıl bir etki edeceğinin, emekli maaşına nasıl bir katkı sağlayacağının ve borçlanmanın hangi statüye sayılacağının önce tespitinin yapılması yönünde planlamanın yapılarak borçlanma işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Editör: Haber Merkezi