İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılamsına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Esen Lınkedin hesabından Kanun Teklifi ile bilgi paylaştı. 

SON DAKİKA! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU? SON DAKİKA! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Bünyamin Esen'in paylaşımı şu sekilde; 

6111 sayılı Kanun teşviki (Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işçi istihdam etme halinde verilen prim teşviki) iki yıl uzatılıyor.
Kanunla 6111 sayılı Kanun teşvikini ilave olarak bir yıl daha (31.12.2026’ya kadar) uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor.
Asgari ücret desteği bir yıl için çalışan başına aylık 700 Lira olarak çıkıyor.
Çalışanların “Kısa Çalışma Ödeneği”nden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor.
“Genel Salgın” hali de Kısa Çalışma gerektiren haller kapsamına alınıyor.
Kısa Çalışma Ödeneğinin, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacağı, nafaka borçları dışında onda birinden fazlasının haczedilemeyeceği ve başkasına devir ve temlik edilemeyeceği hükmü getiriliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bilgi, belge ve numune almaya ve İSG eğitim kurumları, ortak sağlık güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya yetkilendiriliyor.


 

 

Editör: Haber Merkezi