İş kazası veyahut meslek hastalıkları sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ya da kendisi için en az 360 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cenaze ödeneği verilmektedir. Ölüm tarihinde ise sigortalı olmayanların hak sahiplerine de yukarda belirtilen koşulları sağlaması halinde cenaze ödeneği verilmektedir. Bu ödenekten sigortalının eşi, eşi yoksa çocukları, o da yoksa anne ve babasına bunlarda yoksa kardeşlerine ödenir. Cenaze sigortalının hak sahipleri dışında gerçek veya tüzel başkaca kişiler tarafından kaldırılmışsa talep etmeleri durumda bu gerçek veya tüzel kişilere de ödenebilmektedir. Cenaze ödeneği resen verilmeyip, hak sahiplerinin talebinin olması gerekmektedir. Cenaze ödeneğinde zaman aşımı süresi 5 yıldır. Cenaze ödeneğinden yararlanabilmek için hak sahiplerinin vefat eden sigortalının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezine defin belgesi ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Editör: Haber Merkezi