Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, gurbtçilerin yurt dışı borçlanma başvurusu evraklarını tam ve eksiksiz kuruma teslim etmesi gerektiğini açıkladı. 

Hangi hallerde yurt dışı borçlanma başvurusu geçersiz sayılır 

- Yurt dışı süreleri borçlanma talep dilekçesinin imzalanmaması, 

- Borçlanmaya esas yurt dışı sürelerine ait belgeler ile yabancı dildeki belgelerin tercümelerinin talep dilekçesine eklenmemesi, 

- Yurt dışı süreleri borçlanma talep dilekçesinin 7 ve 9 numaralı bölümlerinde yer alan borçlanmak istenilen süreye ilişkin seçeneklerden birden fazla kutucuğun işaretlenmesi, 

- Tahakkuk eden borçlanma tutarının sigortalıya tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmemesi. 

- Islak imzasız veya fotokopi olarak gönderilen yurt dışı borçlanma talep dilekçeleri, 

ELAĞIZ'DA MADEN GÖÇÜĞÜ! ELAĞIZ'DA MADEN GÖÇÜĞÜ!

Editör: Haber Merkezi