Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, gurbtçilerin yurt dışı borçlanma başvurusu evraklarını tam ve eksiksiz kuruma teslim etmesi gerektiğini açıkladı. 

TYH İşçi Kıyımına Devam Ediyor! TYH İşçi Kıyımına Devam Ediyor!

Hangi hallerde yurt dışı borçlanma başvurusu geçersiz sayılır 

- Yurt dışı süreleri borçlanma talep dilekçesinin imzalanmaması, 

- Borçlanmaya esas yurt dışı sürelerine ait belgeler ile yabancı dildeki belgelerin tercümelerinin talep dilekçesine eklenmemesi, 

- Yurt dışı süreleri borçlanma talep dilekçesinin 7 ve 9 numaralı bölümlerinde yer alan borçlanmak istenilen süreye ilişkin seçeneklerden birden fazla kutucuğun işaretlenmesi, 

- Tahakkuk eden borçlanma tutarının sigortalıya tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmemesi. 

- Islak imzasız veya fotokopi olarak gönderilen yurt dışı borçlanma talep dilekçeleri, 

Editör: Haber Merkezi