Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değşiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin detayları belli olmaya başladı. 

Torba Kanun teklifinin 54. Maddesine göre; 5510 Sayılı Kanun'a geçici 100. madde ekleniyor ve 01/01/2014 öncesine ait GSS prim borçlarına af geliyor. 

Kanun teklifinin tam metni: 

Madde 54- 5510 Sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

SGK'DAN MEMNUNİYET ANKETİ! SGK'DAN MEMNUNİYET ANKETİ!

"GEÇİCİ MADDE 100- Bu Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 1/1/2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez."

Editör: Haber Merkezi