Engelli Vergi İndirimiyle Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelli emeklilikle malulen emekliliği karıştırmamak gerekir. SSK statüsünde olan sigortalıların engelli emekli olabilmeleri için ilk önce engelli vergi indirimi almaları gerekecektir.  Malulen emeklilikten kısaca bahsedecek olursak; kişilerin çalışma gücünde en az %60 oranında kayıp olması ve kaybın sağlık kurulunca tespit ve tescil edilmesi gerekmektedir.

Malulen emekli olamayacak durumda olan kişiler engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden yararlanabilirler. Engelli emeklilik şartı, engellilik oranı ve kişinin ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre değişmektedir. 

Engelli emeklilik başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kişinin engelli vergi indirimi alması gerekmektedir. Engelli vergi indirimi alabilmek için aktif olarak sigortalı bir işyerinde çalışıyor olunması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışmayan kişi engelli vergi indirimi başvurusunda ne yazık ki bulunamaz. Kişi önce yetkilendirilmiş kamu hastanelerinin sağlık kurulu servisinden randevu almalı. Akabinde ise çalışmış olduğu işyerinin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünden sevk yazısı alarak hastaneye başvurmalıdır. Hastane sağlık kurulu tarafından kişiye en az %40 oranında rapor çıkması halinde kişi diğer şartları da taşıyorsa engelli emekliliğe hak kazanır. Engelli vergi indirimi başvuruları kişinin çalışmış olduğu işyerinin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünce bizzat yapabileceği gibi, isterse e-devlet şifresi ile Gelir İdaresi Başkanlığının Engelli Vergi İndirimi Başvuru İşlemleri sekmesinden de kolaylıkla gerçekleştirebilir. Sistem üzerinden gerekli formlar doldurulduktan sonra birkaç gün içerisinde başvurucunun hastaneye sevk yazısı elektronik ortamda kişiye ulaştırılacaktır. Bu elektronik sevk belgesiyle başvurucu hastaneye müracaat etmelidir.

Sağlık kurulu raporuna oranına göre engellilik dereceleri;

%80 ve üzeri 1. Derece

%60-79 arası 2. Derece

%40-59 arası ise 3. Derecedir.

Engelli olabilmek için oranın en az %40 ve üzeri olması gerekmekte olup, sağlık raporundaki orana göre emeklilik şartları değişkendir. Emekli olabilme şartları 01.10.2008 öncesi ve sonra olarak da ayrılmaktadır. İşe başlama tarihi ve engel oranına göre emeklilik şartlarını aşağıdaki tablo yardımıyla kolaylıkla bulabilirsiniz.

01.10.2008 yılından önce girişliler;

İşe Başlama Tarihi

ORAN

1. Derece %80 ve üzeri

2. Derece %60-79

3. Derece %40-59

05.08.1991 ve daha önce

15 YIL – 3600 Prim Gün

15 YIL – 3600 Prim Gün

15 YIL – 3600 Prim Gün

06.08.1991 ve 05.08.1994 arası

15 YIL – 3600 Prim Gün

15 YIL – 3680 Prim Gün

16 YIL – 3760 Prim Gün

06.08.1994 ve 05.08.1997 arası

15 YIL – 3600 Prim Gün

16 YIL – 3760 Prim Gün

17 YIL – 3920 Prim Gün

06.08.1997 ve 05.08.2000 arası

15 YIL – 3600 Prim Gün

17 YIL – 3840 Prim Gün

18 YIL – 4080 Prim Gün

06.08.2000 ve 05.08.2003 arası

15 YIL – 3600 Prim Gün

17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün

19 YIL – 4240 Prim Gün

05.08.2003 ve 30.09.2008 arası

15 YIL – 3600 Prim Gün

18 YIL – 4000 Prim Gün

20 YIL – 4400 Prim Gün


01.10.2008 yılından sonra işe girenler;

İşe Başlama Tarihi

ORAN

1. Derece %60 ve üzeri

2. Derece %50-59

3. Derece %40-59

01.10.2008 – 31.12.2008

15 yıl, 3700 gün

16 yıl, 3700 gün

18 yıl, 4100 gün

01.01.2009 – 31.12.2009

15 yıl, 3800 gün

16 yıl, 3800 gün

18 yıl, 4200 gün

01.01.2010 – 31.12.2010

15 yıl, 3900 gün

16 yıl, 3900 gün

18 yıl, 4300 gün

01.01.2011 – 31.12.2011

15 yıl, 3960 gün

16 yıl, 4000

18 yıl, 4400 gün

01.01.2012 – 31.12.2012

15 yıl, 3960 gün

16 yıl, 4100 gün

18 yıl, 4500 gün

01.01.2013 – 31.12.2013

15 yıl, 3960 gün

15 yıl, 3960 gün

18 yıl, 4600 gün

01.01.2014 – 31.12.2014

15 yıl, 3960 gün

16 yıl, 4300 gün

18 yıl, 4680 gün

01.01.2015’den sonra

15 yıl, 3960 gün

16 yıl, 4320 gün

18 yıl, 4680 gün


Bağ-Kur Emekli Şartları;

Çalışma Gücü Kayıp Oranı

%60 ve Daha Fazla Olanlar

%50-59 Arasında olanlar

%40-49 arasında olanlar

15 Yıl, 3960 Gün

16 Yıl, 4320 Gün

18 Yıl, 4680 Gün