Yabancı Uyruklular İçin Alınan Çalışma İzinlerinde Hatalı Uygulamalar...

Ülkemizde yıllardır işverenler, istihdamda zorlandıkları meslek kollarında yabancı işçi talebine yönelmişlerdir. Aradığı meslek grubunda Türk işçi bulamayan işverenler, yurtiçinde kayıtlı yabancıları veya yurtdışından buldukları kişileri çalışma izni almak suretiyle istihdam ettirmektedirler.  Ancak alınan çalışma izniyle birlikte hatalar ve cezalar silsilesi ardı ardına gelmeye başlamaktadır. 

Ev Hizmetlisi Dosyalarında Tescil ve Giriş

Ev hizmetlisi kapsamında istihdam edilecek kişiler, çalışma izni aldıktan sonra e-devlet üzerinden işyeri tescil uygulamasına girerek Ek9-10 Günden Fazla dosyası ‘Kolay İşverenlik’ seçilerek tescil etmek zorunda.

Genel olarak kural, yurt içinde bulunan yabancıyı istihdam ediyorsanız kart teslim edildikten sonra 30 gün içerisinde SGK işlemlerini tamamlayın diyor. Veya yurtdışından yabancı istihdam ediyorsanız, yabancı ülkeye girdikten 30 gün içerisinde SGK işlemlerini gerçekleştireceksiniz diyor.

Ev hizmetlisi kapsamında, izin onayı çıktıktan sonra yabancı işçi ülkeye giriş yapıp çalışmaya başlıyor. Ancak işveren kişi çalışmaya başladıktan sonra bile kart teslimini bekliyor. Kart, kişi çalışmaya başladıktan 10 gün sonra tebliğ ediliyor ve bu defa kart tesliminden sonraki güne bildirim yapılıyor. Dolayısıyla arada çalıştığı süreler için çalışma bildirimi yapılmıyor, çünkü SGK sistemi ceza uyarısı veriyor.

Kural olarak yapılması gereken kişi eğer ülkeye girip çalışmaya başladıysa kartın teslim edilmesi beklenmez, geriye dönük de olsa 30 gün içerisinde dosya tescili ve girişi yapılır. Sistem tarafından çıkarılan ceza ise SGK tarafından bir dilekçe ile iptal ettirilir, çoğu zaman telefon yoluyla da cezayı iptal ettirmek mümkün oluyor.

İşletmeler İçin Durum Farklı!

İşletmeler için geriye dönük işe giriş bildirimi yapılması, ev hizmetlerinde olduğu gibi mümkün olmuyor. Kişi yurtdışından istihdam ediliyorsa eğer, yurda giriş tarihinden sonraki güne işe giriş bildirgesi verilir.

Yurtiçinde kayıtlı bir yabancı istihdam ediliyorsa eğer, izin onayından sonra kart teslimi beklenebilir. Kartın tebliğ tarihinden sonraki güne işe giriş bildirgesi verilerek çalışmaya başlatılır.

Ayrıca işletmelerde çalışan yabancı sigortalıların çoğu zaman yurtdışına çıktığı, bu durumda da ücretsiz izinde gösterildiği gözlemlenmektedir. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği yabancı çalışanların kesintisiz olarak yurtdışında 6 ay ve daha uzun süre bulunması mümkün değildir. Bu durumda olan kişiler için ücretsiz izin bildirimi yerine Bakanlığın izin sisteminden, kişi yurtdışına çıkmadan bir gün önce çalışma izninin askıya alınmasına dair bildirimin yapılması gerekmektedir.