EYT İle Birlikte 2019/9 Sayılı Genelge Kapsamında SSK Primleri İptal Edilmeye Başlandı.

Birçok işveren kendi işyerinde sigortalı olduğu için hemen hemen hepsi Bağ-Kur kapsamında geriye dönük tesciller yapılmasıyla birlikte emekli maaşlarında sigortalıların beklemediği düşüşler ortaya çıktı. 

Mart 2023 emekliliğe müracaat eden şirket ortakları her ne kadar 4-a statüsünden 9.000 gün yada 5975 günleri var ise de emekli aylıkları 6 ayı aşan süredir bağlanamadı. 

Özellikle 9000 gün Erkekler, Kadınlar ise 7200 gün ve üstünde prim günleri olabilir, fakat geriye dönük Bağ-Kur tescili, 4/a kazançların iptal edilmesi karşılığında 1999 ve 2008/09 dönemleri basamaklandırma esası, 2008/10 sonrası için ise Kurumun Bağ-Kur kapsamında Prime Esas Kazançları taban tutarlardan sisteme yüklemesi karşısında alt sınır emekli aylığı olan  7.500 TL gördüğünde gözlerine inanamayan sigortalılar emekliliğe müracaat etmeden önce SGK 4-a Emekli maaş bağlama hesaplamasında  10 Bin ila 20 Bin arasında emekli tutarlarıın yok olduklarını görmektedirler. 

Bu durumda olan igortalıların çakışma işlemlerine başlamadan önce doru bir palanlama ile işlemlerine devam etmeleri önemlidir.