Çalışan Emekliler maaşını kestirip, yüksek emekli maaşı alabilirler mi?

Emekli sigortalının şehir efsanesine inanması , tavandan prim ödeyerek beklentisinin karşılamaması karşısında kaybı ortaya çıkabilir. (Kısa zaman da yapılan işlemlerde...)

Uzun vadede yapılması halinde olumlu etkisi olabilir.

Kaybedilen emekli aylıklarını da elbette değerlendirilmesi gerekir.

Yeni aylık 5510/ 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır.

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden 5510/29 uncu maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

İleride telafi edilmeyecek maceralara yelken açmadan önce emekli aylığı hesaplamaya ehil bir uzman kişiden destek almanız menfaatiniz gereği olacaktır.